Top 10 Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn Tiếng Việt đầy đủ nhất

101.8k

Có 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp,...xem thêm ...

Top 0
(có 1 lượt vote)

Câu 1

Câu 1: năng lực nào là năng lực chính yếu ở môn Tiếng Việt cấp tiểu học? Đáp án: Năng lực ngôn ngữ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

Câu 2

Câu 2: Việc thử đề kiểm tra viết (dùng để kiểm tra định kì) do gióa viên soạn trên một số học sinh được chọn ngẫu nhiên và việc làm trong bước nào của quá trình biên soạn để kiểm tra viết? Đáp án: Xem xét lại việc biên soạn để kiểm tra.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 0 lượt vote)

Câu 3

Câu 3: Công cụ đánh giá nào có ưu thế trong đánh giá quá trình viết của học sinh? Đáp án: Bảng kiểm.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 1 lượt vote)

Câu 4

Câu 4: Kỹ thuật nào sau đây không phải kỹ thuật đánh giá bằng kiểm tra viết? Đáp án: Phiếu quan sát.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 0 lượt vote)

Câu 5

Câu 5: Hình thức vấn đáp nào phù hợp để sử dụng trước, trong và sau bài học nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của học sinh một cách nhanh gọn, kịp thời? Đáp án: Hình thức vấn đáp kiểm tra.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 0 lượt vote)

Câu 6

Câu 6: Trong môn Tiếng Việt công cụ sổ ghi chép sự kiện hàng ngày nên dùng để đánh giá những HS cần được giúp đỡ về kỹ năng đọc thành tiếng, kỹ năng nghe-nói tương tác. Đáp án: Đúng.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 0 lượt vote)

Câu 7

Câu 7: Hồ sơ học tập giúp giáo viên đánh giá được: Đáp án: Sự tiến bộ của học sinh trong một thời gian học.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 7
(có 0 lượt vote)

Câu 8

Câu 8: Đọc câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn sau:

Vì sao trong đoạn thơ thứ 2 của bài Sao không về Vang ơi! bạn nhỏ lại thấy cái cổng rộng?

A. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn

B. Vì cái cổng không đóng cánh cửa

C. Vì cái cổng không có con Vàng nằm chắn lối ra vào

D. Vì cái cổng được lau sạch


Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn?


Đáp án: Các câu trả lời cần có độ dài tương đương

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 8
(có 0 lượt vote)

Câu 9

Câu 9: Đọc câu hỏi tự luận sau:

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nói về bài thơ Lượm.

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi tự luận?


Đáp án: Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và mức độ cần đo.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 9
(có 1 lượt vote)

Câu 10

Câu 10: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong các câu sau:

(bằng chứng, mô tả, tiêu chí, mức độ)


Để thiết kế một thang đo dạng đồ thị có mô tả, cần phải làm những việc sau:

- Những tiêu chí đưa ra để quan sát phải là những yêu cầu cần đạt của kĩ năng thực hiện hoặc năng lực.

- Những mô tả trong thang đo phải là những bằng chứng có thể trực tiếp quan sát được.

- Các mức độ mô tả trong thang đo phải được định nghĩa rõ ràng.

- Số mức độ mô tả nên từ 3 - 5 mức độ (đối với học sinh cấp tiểu học).

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Trên đây là đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn Tiếng Việt đầy đủ nhất, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn!

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .